• ВОЛГА / VOLGA, “Дом” 3.02.06

 • Безымянный 271598

 • Есть замечательное предложение по информированию общества о существовании велосипедистов =) Нас уже прилично, и нам не хватает места! Даже на велодорожках, а особенно, когда они заняты людьми, которые идут и разговаривают, не обращая никакого внимания на то, что они кому-то мешают. Время рассказать обычным людям, что когда они так делают, то в первую очередь угрожают своему здоровью, а также здоровью велосипедистов. Конечно результаты будут не сразу, но внимание к нам не повредит.
  Само предложение:
  1) Сделать видеоролик(и) про велосипедистов, про то, что они могут ехать со скоростью 30-40 км/ч и что ходить по велодорожкам небезопасно! На роликах должны быть велосипеды, оборудованные по всем правилам... И велосипедисты с фликерами...
  2) Сделать несколько вариантов плакатов на данную тему, которые потом можно будет развесить в магазинах и общественных местах.

  Когда будут готовы наши варианты, отнести их в ГАИ (мне кажется, они нас поддержат) и дальше с их помощью провести рекламную акцию. Главное сделать наши варианты, чтобы было что предложить, чтобы они своих не наделали...

  Так вот, если у вас есть какие-нибудь идеи, сюжеты, мысли на этот счет, желание сделать ролики/плакаты или вообще как-нибудь помочь - пишите: bicycling@yandex.ru 

  ***

  Ёсьць файная прапанова па інфармаваньні грамадства пра існаньне раварыстаў =) Нас ужо зашмат, і нам не хапае месца! Нават на веладарожках, а асабліва калі яны занятыя людзьмі, якія ідуць і размаўляюць, не звяртаючы аніякай ўвагі на тое, што камусьці замінаюць. Час распавесьці звычайным людзям, што калі яны так робяць, то ў першую чаргу пагражаюць свайму здароўю, а таксама здароўю раварыстаў. Канешне вынікі будуць не адразу, але ж увага да нас не перашкодзіць.
  Сама прапанова:
  1) Зрабіць відэаролік(і) пра раварыстаў, пра тое, што яны могуць ехаць з хуткасьцю 30-40 км/г і што хадзіць па веладарожках небясьпечна! На роліках павінны быць ровары, абсталяваныя па ўсіх правілах... І раварысты з флікерамі...
  2) Зрабіць некалькі варыянтаў плакатаў на дадзеную тэму, якія можна будзе вывесіць у крамах і грамадзкіх месцах.

  Калі будуць гатовыя нашыя варыянты, аднесці іх у ДАІ (мне падаецца, яны нас падтрымаюць) і далей з іх дапамогай правесьці рэкламную акцыю. Галоўнае зрабіць нашыя варыянты, каб было што прапаноўваць, каб яны сваіх не нарабілі...

  Дык вось, калі ў вас есьць нейкія ідэі, сюжэты, думкі на гэты конт, жаданьне зрабіць ролікі/плакаты ці ўвогуле як-небудзь дапамагчы - пішыце: bicycling@yandex.ru    
 • ВОЛГА / VOLGA, “Дом” 3.02.06

 • Безымянный 271598