02.11.2011

Редактор • Все колись закінчується або вирок українським ЗМІ

 • НЕ ПРО НР

 • 1.Уже в 1996 році кількість різноманітних газет та журналів в глобальній мережі перевищило 1000 назв [16, 30 ст.](перевищила, а не перевищило).
  2.Стрімкому росту цього виду видавничої продукції сприяли: відсутність процесу тиражування; автоматична доставка видання до користувача у будь-яке місце на планеті засобами інтернету; легкий доступ користувачів до архіву видання; інтегровані системи пошуку потрібної інформації; можливість розміщення мультимедії (при перерахуванні краще поставити коми).
  3.Окрім об’єктивних технологічних переваг, у розвитку цього нового виду видань багато відігравало суб’єктивне поняття престижу.
  (замість багато відігравало - вагоме значення мало).
  4.Кожне поважаюче себе видавництво хотіло мати своє представництво в інтернеті(потрібно замінити словосполучення - поважаюче себе, однак я не знаю на яке краще).
  5.Для утримання цього мережевого ресурсу були найняті 220 додаткових співробітників та взята в аренду окрема будівля.
  Для утримання цього мережевого ресурсу найняли 220 додаткових співробітників та орендували окрему будівлю.
  6.Однак керівництво газети пішло на цей ризикований крок в 1996 році і тепер washingtonpost.com – одне з найпопулярніших електронних видань, що приносить прибуток.
  Однак керівництво газети пішло на цей ризикований крок в 1996 році і тепер washingtonpost.com – одне з найпопулярніших і найприбутковіших електронних видань.
  7.Сайтами цього видавництва користуються до 16 мільйонів користувачів в місяць [1](на місяць, а не в місяць).
  8.Інтернет ЗМІ, інтернет версії, інтернет комерцію,інтернет проектів, інтернет компанія (усе через дефіз).
  9.Для таких інтернет-проектів набирався штат працівників, знімалися приміщення, проводилися широкі рекламні акції в традиційних ЗМІ.
  Для таких інтернет-проектів набирали штат працівників, орендували приміщення, проводили широкі рекламні акції в традиційних ЗМІ.
  10.У кінці 2000 на початку 2001 року масово починається їх згортання(не зрозуміло що ЇХ - інтернет-проектів чи традиційних ЗМІ).
  11.Значних втрат понесла корпорація медіа магната Руперта Мердока News Corp.
  Значних збитків зазнала корпорація медіа-магната Руперта Мердока News Corp.
  12.Він з самого початку скептично ставився до перспектив інтернет бізнесу. (із, а не з; інтернет-бізнесу).
  13.Він з самого початку скептично ставився до перспектив інтернет бізнесу. Ще в першій половині 90-х років він прогнозував, що „інтернет знищить більше бізнесу, ніж створить”. Однак під впливом свого сина – Джеймса, який працював у сфері мережевих технологій, в 1999 році він вкладає близько 2 мільярдів доларів в інтернет ЗМІ.
  Він з самого початку скептично ставився до перспектив інтернет-бізнесу і ще в першій половині 90-х років прогнозував, що „інтернет знищить більше бізнесу, ніж створить”. Однак під впливом свого сина – Джеймса, який працював у сфері мережевих технологій, в 1999 році Руперт Мердок вкладає близько 2 мільярдів доларів в інтернет-ЗМІ.
  14.Азійський ринок на його думку має більше шансів принести прибуток (на його думку потрібно виділити комами).
  15.Після "Основними можна назвати такі:" ставимо цифру 1 і потім з валикої букви - 1.
  протягом 90-х років...,і аналогічно решту опис решти факторів...;
  2.Інтернет-реклама не змогла компенсувати витрат на утримання видань і т. д.
  15.Тому склалося хибне уявлення, що інтернет дуже скоро витіснить традиційні методи комерції та засоби масової інформації, замінивши їх мережевими.
  Тому склалося хибне враження, що інтернет дуже швидко витіснить традиційні методи комерції та ЗМІ, замінивши їх мережевими.
  16.Це складало сприятливий інвестиційний клімат для таких компаній до 2000 року, коли стало очевидним, що проекти не зможуть себе окупити.
  До 2000 року це створювало сприятливий інвестиційний клімат для таких компаній, адже було очевидно, що проекти не зможуть себе окупити.
  17.Інтернет реклама не змогла компенсувати витрат на утримання видань.(Інтернет-реклама).
  18.При створені нових електронних ЗМІ були сильно „роздуті” штати редакцій. Для підтримання сайту наймалися сотні фахівців, які потребували високої платні (не сильно, а надто).
  19.Підхід до нових, електронних ЗМІ, як до традиційних (після нових не треба коми).
  20.В створенні нових ресурсів використовувалися старі рекламні технології (створення бренду та іміджу ресурсу, реклама в традиційних ЗМІ) і майже не враховували специфіку мережі, наприклад, такі фактори, як пошукова оптимізація.
  У створенні нових ресурсів використовувалися старі рекламні технології (створення бренду та іміджу ресурсу, реклама в традиційних ЗМІ) і майже не враховувалася специфіка мережі, наприклад, такий фактор, як пошукова оптимізація.
  21.Для створення газети, або телеканалу потрібні величезні капіталовкладення. В мережі інтернет можна запустити проект за якихось 200 доларів. Тому часто сайт створений ентузіастами має більшу відвідуваність аніж сайт, на який витратили 5 млн. доларів.
  Для створення газети або телеканалу потрібні величезні капіталовкладення. А в мережі інтернет можна запустити проект всього за 200 доларів. Тому часто сайт, створений ентузіастами, має більшу відвідуваність аніж сайт, на який витратили 5 млн. доларів.
  22.Після „краху дот комів” здавалося, для видавництв ця сфера вже не буде такою привабливою (пропущено сполучник що).
  23.які на своєму спільному засіданні з’ясували основні віхи, що відділяють Мережу 2.0 від попередньої Мережі 1.0 ( краще без "своєму"; а для логічного виділення недоліків Мережі 1.0 бажано поставити тире).
  24.Концепція, яку вони розробили, була занадто аморфною і по багатьох питаннях викликала критику фахівців, оскільки ці, так звані, „новаційні розробки” були простою модифікацією старих сервісів (замість "по питаннях" - аспектах чи щось подібне).
  25.Більшість з них існували уже давно до цього, ще від зародження інтернету.
  Більшість із них існували ще від зародження інтернету.
  26.ці, так звані, „новаційні розробки” були простою модифікацією (прибрати "ці", так як краще його використати у наступному реченні).
  27.об’єдналися у єдину (прийменник "в").
  28.Сьогодні нас цікавить наскільки ця новітня технологія (відносний займенник "ця" тут можна не вживати, оскільки він часто вживається у попередніх реченнях. • Все колись закінчується або вирок українським ЗМІ

 • НЕ ПРО НР