• Лабиринт Чувств, или Многоугольники

 • Поиски…

 • Вирішив поділитися своїми думками)))
  "....Під 1641 р. маємо свідчення про Полтаву, як місто у володінні Коронного гетьмана Станіслава Конецьпольського (1591 – 1646 рр.): “…Чюгуевскіе Черкасы и Яцка Остренина сынъ єздили къ гетману Концу Полскому бить челомъ о указэ и отъ гетмана де пріэхали, и гетманъ де Конецъ Полской велэлъ имъ Черкасомъ селитца слободою подъ своимъ городомъ подъ Полтавою и въ иныхъ своихъ городахъ и въ слободахъ, а лготы де, государь, имъ Черкасомъ велэл дать на шесть лэтъ…” (Отписка Путивльскаго воеводы Петра Волконскаго…). На цьому моменті зупинимося дещо детальніше, оскільки в історичній літературі склалася плутанина із тим, хто ж володів містом у цей період. Так, М.С. Грушевський вказує, що Полтава у цей час належала до маєтностей Мартина Калиновського, воєводи чернігівського. Цю думку використовував у своїх дослідженнях В.В. Вечерський. За іншою версією, Полтаву зараховували до володінь роду Конецьпольських. Так, О.М. Лазаревський та В.Є. Бучневич вважали, що Полтавою володів Олександр Конецьпольский (1620 – 1659), який осаджував довкола неї слободи, а намісником — сидів у ній пан Сокольський. Стосовно пана Сокольського, чітких відомостей про його посаду, як намісника Олександра Конецьпольського у Полтаві наразі не має. В історичних документах зустрічаємо наступне повідомлення під 1648 р. : «И тое твоей милости ознаймую, ижъ у Пятницу прошлую панъ Соколскій билъ Татаровъ пять миля отъ Полтавы и зъ ласки Божей погромилъ ихъ много и живцомъ десяти пойматъ и лошадэ много привелъ…» (Письмо Гадяцкаго полковника Николая Зарецкаго къ воэводе Бэлгородскому Тимоθею Бутурлину…)
  Відомості історичних джерел про володіння Полтавою Станіславом Конецьпольським підкріплюються наступним.
  По-перше, Полтава облаштовувалася С. Жолкевським на початку XVII ст. саме для С. Конецьпольського. По-друге, С. Конецьпольський займав посаду очільника Переяславського староства, до якого, відповідно, за люстрацією 1636 р. входила Полтава, яка, між іншим, названа містом (Мокляк, 2008, с.28). Про належність Полтави до володінь Конецьплольських свідчить і той факт, що права на уряд Переяславського староства, до складі якого була Полтава, були підтверджені королем Володиславом IV. Це сталося 28 травня 1647 р., після того, як Полтава була захоплена І. Вишневецьким у 1646 р. Стосовно цього захоплення зауважимо, що І. Вишневецький, разом із Полтавою, захопив ще ряд населених пунктів. В історичній літерутурі цей інцидент відомий як «гадяцька справа».
  Нагадаємо, що офіційно конфлікт завершився на користь О. Конецьпольського. У травні 1647 р. король підтвердив його права на уряд переяславського староства, до якого входила і Полтава.
  Отже, у 1641 р. Полтава перебувала у володінні коронного гетьмана, а потім, — його сина. Стосовно ж пана Сокольского, то слід вбачати в ньому не полтавського намісника, а керівника одного із польських загонів. Відзначимо, що у 1647 р. в Речі Посполитій відбулися дві виправи на татар. Це походи О. Конецьпольського під Очаків та І. Вишневецького — під Перекоп. Бойові дії обмежилися винятково дрібними сутичками із татарськими загонами, оскільки Іслам-Гірей в цей час придушував повстання в Криму і заборонив татарам вступати в конфлікт, хоча на початок весни було прийняте рішення про похід в землі Речі Посполитої. Та дрібні сутички із татрами все ж мали місце пізньої осені 1647 і на початку 1648 рр. Таким чином, можемо припукати, що пан Сокольський, швидше за все, очолював один із загонів у складі приватних військ коронного хорунжого О. Конецьпольського, які та той час підпорядковувалися полковнику С. Броневському, і дійсно міг бити татар неподалік від Полтави, що засвідчується історичними документами (Письмо Гадяцкаго полковника Николая Зарецкаго къ воэводе Бэлгородскому Тимоθею Бутурлину…)....."

  От так то, другі!
  трохи тіко шрифт злетів, тому вибачаюся за деякі помилки)))

   
 • Лабиринт Чувств, или Многоугольники

 • Поиски…