03.11.2011

Лінія • 200 лучших книг по версии BBC

 • ВОЛГА / VOLGA, “Дом” 3.02.06

 • Поява лінії:
  Лінія появляється з крапки, але при прикладенні до неї зовнішньої сили. Тобто лінія-це слід зміщення крапки і є елементом похідним. При цьому прикладення зовнішньої сили може бути різноманітним. Саме тому різноманітність ліній безкінечна. 
  Основні характеристики лінії:
  - Лінія є безкінечна по своїй суті. При цьому лінія може мати початок і кінець, або лише початок, або лише кінець. Це залежить від прикладення до неї сили або від обмеження її зовнішними елементами. При цьому суть лінії не міняється - вона зберігає потенціал безкінечності. 
  - Лінія має безкінечний потенціал руху. Це приводить нас до наступної важливої характеристики лінії. Лінія-є максимально динамічним елементом.
  -Кожен вид лінії може мати свої характеристики, які можуть зменшити або збільшити динамізм лінії, але не можуть його знищити.
  -До характеристик лінії належить напрямок і напруга. Вони міняються в залежності від характеру лінії.
  Пряма лінія:
  Пряма лінія є простою тінню від руху крапки при прикладенні до неї однієї сили. Можна сказати, що напруга всередині цієї лінії максимальна. Тому всі прямі лінії можна назвати найкоротшою формою потенціального руху. По напрямку пряму лінію можна поділити на  вертикаль, горизонталь і вертикаль
  Горизонталь:
  Гризонталь сприймається людським оком зліва направо. Горизонталь також сприймається як основа. Тому вона є найменш динамічною прямою лінією. 
  Вертикаль: 
  Вертикаль - це протилежність горизонталі. Людським оком сприймається знизу вверх і на відміну від горизонталі асоціюється з висотою. Рух вверх є сильніший, ніж рух по горизонталі, тому вертикаль є більш динамічною, ніж горизонталь.
  Діагональ: 
  Діагональ відхиляється під кутом і від горизоналі, і від вертикалі. При цьому вона тяготіє до них обох. В залежності від кута діагоналі і від того, до горизонталі чи до вертикалі вона ближча, в ній посилюються якості першої або другої. Діагональ сприймається зліва вверх. 

  41.30 КБ
  Непрямі лінії:
  Непрямі лінії бувають двох типів: ламані лінії і криві лінії. Для створення непрямої лінії треба прикласти як мінімум дві сили. При цьому сили можуть бути прикладені одночасно і по черзі. 
  Ламані лінії:
  Ламані лінії виникають після прикладення до крапки мінімум двох сил по черзі
  Криві лінії: 
  Криві лінії винукають в результаті прикладення до крапки мінімум двох сил одночасно
  Характеристики ламаних ліній:
  Ламані лінії створені прямими лініями, просто прикладення сил йде в різних напрямках. Тому характеристики прямих ліній будуть залежати від кількості сил, від різноманітності напрямків. 
  Характеристики кривих ліній: 
  Характериситики кривих ліній будуть залежати від інтенсивності і співвідношенні сил, які одночасно впливають на лінію. Оскільки сил мінімум дві, то їх треба сприймати в співвідношенні і розглядати, яка з сил сильніша. Проста крива лінія походить від прямої на яку силу приклали збоку. Її вигнутість буде залежати від інтенсивносі цієї сили. 
  Ліризм і драматизм: 
  Василь Кандінський вводить в характеристику прямих ліній поняття ліризм, а в характеристику кривих ліній поняття драматизм. Я досить довго не була переконана, що це правда, тому що пряма лінія має для мене більше драматизму, ніж, наприклад хвиляста, але менше, ніж ламана. З другого боку на характер непрямої лінії дуже сильно впливають різні фактури, матеріали і характер прикладення сил. Я багато експериментувавши з різними лініями я можу сказати, що пряма лінія має сильнішу внутрішню напругу, але слабший зовнішній характер. Непряма ж лінія має слабшу напругу всередині але сильніший характер зовні. Тобто я можу сказати, що пряма лірична ззовні, але драматична всередині, а непряма драматична ззовні, але лірична всередині
  64.04 КБ
  47.25 КБ
  60.07 КБ
  Натиск: 
  Натиск - є важливою характеристикою для лінії. Нажим - це послаблення або посилання прикладеної сили. При цьому міняти натиск , можна плавно, а можна по черзі посилюючи і послаблюючи. 
  Час: 
  Час в лінії грає дуже важливу роль, тому що лінія не може сприймати за такий короткий проміжок, як крапка. Крива лінія потребує більше часу, ніж пряма. 

 • 200 лучших книг по версии BBC

 • ВОЛГА / VOLGA, “Дом” 3.02.06